Valné zhromaždenie Slovenského zväzu vzpierania 2024

Vážení členovia SZV,

oznamujeme Vám, že VZ SZV sa uskutoční dňa 21. apríla 2024 (nedeľa) v priestoroch hotela Vienna House v Bratislave. Pozvánka s programom a dokumentami budú zverejnené na webe SZV v zmysle aktuálne platných a účinných Stanov SZV.

Valné zhromaždenie SZV – 2023, Ružomberok, 30.4.2023