Valné zhromaždenie SZV – 2023, Ružomberok, 30.4.2023

Zápis a uznesenia z 1. zasadnutia VV SZV, Banská Bystrica, 11.01.2023

Ekonomická smernica SZV, Prestupový poriadok SZV, Súťažný poriadok SZV sú v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“

Rozpočet SZV je orientačný, môže byť ešte zmenený a bude predložený VZ SZV na schválenie v zmysle platných a účinných Stanov SZV.