ME U 15 a 17, Solún, Grécko, 2024

Lukáš Bomba /BOB/ v obsadil v U15 v HK do 49 kg v dvojboji 11. miesto výkonom 124 kg, v trhu 11. miesto výkonom 53 kg a 10. miesto v nadhode výkonom 71 kg.

Sebastián Borovský /DRU/ obsadil v HK do 55 kg tri krát 10. miesto. V dvojboji výkonom 161 kg, v trhu 74 kg a v nadhode 87 kg. Sebastián vytvoril počas súťaže Slovenský rekord v trhu výkonom 74 kg v HK do 55 kg v U 15.

Tomáš Kolpaský /MKE/ obsadil v U15 v HK do 61 kg v dvojboji 12. miesto výkonom 171 kg, v trhu 9. miesto výkonom 80 kg a 12. miesto v nadhode výkonom 91 kg. Tomáš vytvoril počas súťaže dva Slovenské rekordy v trhu výkonom 78 a 80 kg v HK do 61 kg v U 15.

MS U 17, Lima, Peru, 2O24

Ráchel Závacka (MKE) v HK do 64 kg obsadila 10. miesto v dvojboji výkonom 162 kg, v trhu 11. miesto výkonom 72 kg a 11. miesto v nadhode výkonom 90 kg.

Matej Cepko (HLO) obsadil v HK do 89 kg 13. miesto miesto v dvojboji výkonom 256 kg, v trhu 11. miesto výkonom 121 kg a v nadhode 13. miesto výkonom 135 kg.