Turnaj mládeže vo vzpieraní a súťaž družstiev o pohár starostu obce Likavka

Prihláška na Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní mužov a žien pre rok 2022

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

https://www.vzpieranie.sk/wp-content/uploads/2022/08/Prihlaska-na-MSR-2022-muzi-a-zeny.xlsx

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy. Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a vsprievodnom liste uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Minimálne výkonnostné limity
MUŽI
HK          55      61        67      73        81       89       96      102     109    nad 109
Dvojboj 181     195     207     218     235     245     257     264     271     281


ŽENY
HK         45      49      55       59        64      71       76        81       87     nad 87
Dvojboj 90      96      105     110     116     120     134     140     147     148

Prihlášku je potrebné zaslať do 11.09.2022. Spolu s prihláškou je nutné uhradiť aj zábezpeku vo výške 20 Eur na osobu na účet SZV SK39 0200 0000 0032 3426 6753 taktiež do 11.09. 2022. Zábezpeku uhrádza klub naraz za všetkých svojich pretekárov, ktorých prihlasuje. Za neplnoletých pretekárov sa zábezpeka neuhrádza. Pretekárovi/klubu bude zábezpeka vrátená, ak sa pretekár zúčastní M-SR alebo ak sa z pretekov odhlási najneskôr do 15.09.2022, inak zábezpeka prepadne v prospech SZV. Pretekári/kluby odoslaním prihlášky a zaplatením zábezpeky súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami.

ME U15 a 17, Raszyn, Poľsko

Vladimír Macura majster Európy !!!

Filip Horváth bronzový !!!

Výsledky tu:

Vladimír Macura /KNK/ obsadil v U17 v HK nad 102 kg v dvojboji 1. miesto výkonom 325 kg, v trhu 1. miesto výkonom 148 kg a 2. miesto v nadhode výkonom 177 kg.

Šimon Strapec /LIK/ obsadil v U17 v HK do 102 kg tri krát 4. miesto. V dvojboji výkon 254 kg, v trhu 111 kg a v nadhode 143 kg.

Laura Svrčková /KTN/ v U17 v HK do 76 kg obsadila 9. miesto v dvojboji výkonom 170 kg, v trhu 9. miesto výkonom 73 kg a 8. miesto v nadhode výkonom 97 kg.

Natália Viktorínová /KTN/ v U17 v HK do 71 kg obsadila 5. miesto v dvojboji výkonom 162 kg, v trhu 6. miesto výkonom 70 kg a 5. miesto v nadhode výkonom 92 kg.

Filip Horvát /DRU/ obsadil v U15 v HK do 96 kg v dvojboji 3. miesto výkonom 220 kg, v trhu 4. miesto výkonom 100 kg a 3. miesto v nadhode výkonom 120 kg !!!

Roman Benka /WDK/ obsadil v U17 v HK do 89 kg tri krát 12. miesto. V dvojboji výkon 219 kg, v trhu 99 kg a v nadhode 120 kg.

Arthur Žubor /ABA/ obsadil v U17 v HK do 81 kg v dvojboji 8. miesto výkonom 230 kg, v trhu 12. miesto výkonom 100 kg a 8. miesto v nadhode výkonom 130 kg.

Filip Pagáčik /WDK/ obsadil v U17 v HK do 81 kg v dvojboji 11. miesto výkonom 225 kg, v trhu 11. miesto výkonom 100 kg a 12. miesto v nadhode výkonom 125 kg.

Ráchel Závacká /MKE/ obsadila v U15 v HK do 55 kg tri krát 6. miesto. V dvojboji výkon 134 kg, v trhu 60 kg a v nadhode 74 kg. Počas súťaže vytvorila 5 rekordov SR.

Už zajtra začínajú majstrovstvá Európy žiakov a juniorov. Slovenskú republiku budú reprezentovať:

Ráchel Závacká /MKE/, HK do 55 kg, štart 12.08.2022 o 13:30 hod. (U15)

Filip Pagáčik /WDK/, HK do 81 kg, štart 15.08.2022 o 09:00 hod.

Roman Benka /WDK/, HK do 89 kg, štart 15.08.2022 o 09:00 hod.

Arthur Žubor /ABA/, HK do 81 kg, štart 15.08.2022 o 15:00 hod.

Filip Horvát /DRU/ HK do 96 kg, štart 15.08.2022 o 17:00 hod. (U15)

Natália Viktorínová /KTN/, HK do 71 kg, štart 16.08.2022 o 10:00 hod.

Laura Svrčkovká /KTN/, HK do 76 kg, štart 16.08.2022 o 18:30 hod.

Šimon Strapec /SRB/, HK do 102 kg, štart 17.08.2022 o 16:45 hod.

Vladimír Macura /KNK/, HK plus 102 kg, štart 17.08.2022 o 16:45 hod.

Hlavný tréner: Mgr. Ľudovít Buzgó

Asistent: Mgr. Pavol Trojčák, Ing. Štefan Gribanin

Vedúci: Ing. Tomáš Chovanec

Start book

Live stream