Prihláška na Majstrovstvá SR vo vzpieraní dorastencov/niek a junorov/iek 2023

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledovného odkazu:

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy.

Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a v sprievodnom liste (emaile) uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Poznámka: Z prihlásených pretekárov bude STK robiť výber.

Prihláška na Majstrovstvá SR vo vzpieraní mužova a žien 2023

Prihlášku je možné si stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

 

Prihlášku posielajte vo formáte excel na email: stk@vzpieranie.sk, nie je potrebná žiadna pečiatka klubu a ani podpis, stačí, keď to pošle vedúci klubu zo svojej emailovej adresy. Pri vypisovaní začínajte vždy pohlavím, (výber pohlavia je prepojený na hmotnostné kategórie, ak nevyberiete pohlavie, nezobrazia sa Vám hmotnostné kategórie). Klub je potrebné vybrať z ponuky, ktorú ponúka prihláška, ak sa tam Váš klub nenachádza, treba uviesť iný a v sprievodnom liste (emaile) uviesť túto skutočnosť a meno klubu. V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu pretekára.

Minimálne výkonnostné limity
MUŽI
HK         55      61        67      73        81        89       96      102     109    nad 109
Dvojboj 181   195       207     218      235       245     257      264     271     281

ŽENY
HK          45      49      55       59        64      71       76        81       87     nad 87
Dvojboj   90      96      105      110     116     120     134     140      147     148

Prihlášku je potrebné zaslať do 02.10.2023. Spolu s prihláškou je nutné uhradiť aj zábezpeku vo výške 20 Eur na osobu na účet SZV SK39 0200 0000 0032 3426 6753 taktiež 02.10.2023. Zábezpeku uhrádza klub naraz za všetkých svojich pretekárov, ktorých prihlasuje. Za neplnoletých pretekárov sa zábezpeka neuhrádza. Pretekárovi/klubu bude zábezpeka vrátená, ak sa pretekár zúčastní M-SR alebo ak sa z pretekov odhlási najneskôr do 13.10.2023, inak zábezpeka prepadne v prospech SZV. Pretekári/kluby odoslaním prihlášky a zaplatením zábezpeky súhlasia s vyššie uvedenými podmienkami.

Poznámka: dorastencov/ky a juniorov/ky nie je potrebné zvlášť prihlasovať na seniorské MSR. Ak budú nahláseným výkonom v prihláške spĺňať limit, budú automaticky hodnotení/é aj v rámci MSR mužov a žien. (Upozornenie: dorastenec/dorastenka resp. junior/juniorka nebude vyhodnotený/á ani v prípade, ak výkonom priamo na súťaži dostiahne resp. presiahne limit! Je potrebné, aby bol limit  splňený na prihláške).

MS Seniorov, Rijád, Saudská Arábia, 2023

Natália Hušťavová /KNM/ v HK do 64 kg nebola klasifikovaná v trhu, v nadhode ani v dvojboji.

Nina Rondziková /LTN/ v HK do 76 kg obsadila 15. miesto v dvojboji výkonom 194 kg, v trhu obsadila 16. miesto výkonom 87 kg a v nadhode obsadila 18. miesto výkonom 107 kg.

Lenka Žembová /WDK/ v HK do 87 kg obsadila 12. miesto v dvojboji výkonom 202 kg, v trhu obsadila 13. miesto výkonom 90 kg a v nadhode obsadila 13. miesto výkonom 112 kg.

Nikola Seničová /MKE/ v HK do 87 kg obsadila 10. miesto v dvojboji výkonom 220 kg, v trhu obsadila 11. miesto výkonom 97 kg a v nadhode obsadila 10. miesto výkonom 123 kg.

Sebastián Cabala /KTN/ v HK do 81 kg obsadil 11. miesto v dvojboji výkonom 321 kg, v trhu obsadil 13. miesto výkonom 146 kg a v nadhode obsadil 16. miesto výkonom 175kg. Výkonom 321 kg ustanovil nový slovenský rekord v dvojboji.

Karol Samko /MKE/ v HK do 89 kg obsadil 35. miesto dvojboji výkonom 312 kg, v trhu obsadil 40. miesto výkonom 132 kg a v nadhode obsadil 30. miesto výkonom 180 kg.

Výsledková listina tu

Majstrovstvá Európy U20 a 23, Bukurešť, Rumunsko, 2023

Výsledky a ostatné dokumenty k ME U20 a 23, rok 2023 tu:

Gabriel Benýik /KTN/ v obsadil v U23 v HK do 73 kg tri krát 6. miesto. V dvojboji výkonom 258 kg, v trhu výkonom 120 kg a v nadhode výkonom 138 kg.

Laura Svrčková /KTN/ obsadila v U20 v HK do 71 kg tri krát 9. miesto. V dvojboji výkonom 171 kg, v trhu výkonom 76 kg a v nadhode výkonom 95 kg.

Natália Viktorínová /KTN/ obsadila v U20 v HK do 76 kg 11 miesto v dvojboji výkonom 172 kg, v trhu výkonom 74 kg 11. miesto a v nadhode 12. miesto výkonom 98 kg.

Filip Pagáčik /WDK/ obsadil v U20 v HK do 89 kg tri krát 13. miesto. V dvojboji výkonom 265 kg, v trhu výkonom 120 kg a v nadhode výkonom 145 kg.

Sebastián Cabala /KTN/ obsadil v U23 do 81 kg 5. miesto v dvojboji výkonom 316 kg, tretie miesto v trhu výkonom 146 kg a v nadhode výkonom 170 kg 5. miesto. Trhom 146 kg vytvoril zároveň nový seniorsky rekord.

Lenka Žembová /WDK/ obsadila v U23 do 87 kg 6. miesto v dvojboji výkonom 204 kg, v trhu 5. miesto výkonom 94 kg a v nahode výkonom 110 kg tiež 5. miesto.

Nikola Seničová /MKE/ obsadila v U23 do 87 kg 5. miesto v dvojboji výkonom 207 kg, v trhu 6. miesto výkonom 93 kg a v nahode výkonom 114 kg tiež 4. miesto.

Patrik Víťaz /LIK/ nebol v U23 v HK do 96 kg v nadhode a v dvojboji klasifikovaný. V trhu výkonom 135 kg obsadil 13. miesto.

Vladimír Macura /KNK/ obsadil v U20 v HK plus 109 v dvojboji tretie miesto výkonom 345 kg, v trhu 2. miesto výkonom 159 kg a 5. miesto v nadhode výkonom 186 kg. Trhom 159 kg vytvoril nový slovenský rekord v U20.