ME Seniorov, Sofia – Bulharsko

Lucia Kršková (KTN) v HK do 64 kg obsadila 16. miesto v dvojboji výkonom 188 kg, v trhu obsadila 15. miesto výkonom 87 kg a v nadhode obsadila 19. miesto výkonom 101 kg.

Natália Hušťavová (KNM) v HK do 71 kg obsadila 17. miesto v dvojboji výkonom 192 kg, v trhu obsadila 20. miesto výkonom 83 kg a v nadhode obsadila 16. miesto výkonom 109 kg.

Sebastián Cabala (KTN) v HK do 81 kg obsadil 8. miesto v dvojboji výkonom 316 kg, v trhu obsadil 10. miesto výkonom 142 kg a v nadhode obsadil 9. miesto výkonom 174 kg.

Karol Samko (MKE) v HK do 96 kg obsadil 13. miesto dvojboji výkonom 331 kg, v trhu obsadil 17. miesto výkonom 140 kg a v nadhode obsadil 9. miesto výkonom 191 kg.

Nina Rondziková (VPV) v HK do 76 kg obsadila 9. miesto v dvojboji výkonom 199 kg, v trhu obsadila 10. miesto výkonom 88 kg a v nadhode obsadila 9. miesto výkonom 111 kg.

Lenka Žembová (WDK) v HK do 87 kg obsadila 13. miesto v dvojboji výkonom 209 kg, v trhu obsadila 13. miesto výkonom 94 kg a v nadhode obsadila tiež 13. miesto výkonom 115 kg.

Nikola Seničová (MKE) v HK do 87 kg obsadila 12. miesto v dvojboji výkonom 215 kg, v trhu obsadila 11. miesto výkonom 97 kg a v nadhode obsadila 11. miesto výkonom 118 kg.