ME U 15 a 17, Kišiňov, Moldavsko, 2023

Výsledky a ostatné dokumenty k ME U15 a 17 2023 tu:https://ewf.sport/2023/01/17/2023-european-youth-u15-championships-dates-changed/

Ľuboš Bajči (WDK) obsadil v U17 v HK do 49 kg v dvojboji 6. miesto výkonom 127 kg, v trhu 7. miesto výkonom 60 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 67 kg.

Linda Svrčková (KTN) v U15 v HK do 59 kg obsadila tri krát 8. miesto. V dvojboji výkonom 134 kg, v trhu 59 kg a v nadhode 75 kg.

Ráchel Závacka (MKE) v U15 v HK do 59 kg obsadila 4. miesto v dvojboji výkonom 148 kg, v trhu 4. miesto výkonom 72 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 76 kg. Počas súťaže vytvorila tri národné rekordy v trhu.

Dominik Jedinák (KNK) obsadil v U15 v HK do 67 kg kg v dvojboji 11. miesto výkonom 169 kg, v trhu 11. miesto výkonom 74 kg a 10. miesto v nadhode výkonom 95 kg.

Fábio Ján Jakubík (DRU) obsadil v U15 v HK do 67 kg kg v dvojboji 8. miesto výkonom 176 kg, v trhu 8. miesto výkonom 81 kg a 9. miesto v nadhode výkonom 95 kg.

Vivien Takácsová (THU) v U15 v HK do 76 kg obsadila 6. miesto v dvojboji výkonom 130 kg, v trhu 8. miesto výkonom 55 kg a 6. miesto v nadhode výkonom 75 kg.

Matej Cepko (HLO) obsadil v U17 v HK do 89 kg tri krát 8. miesto. V dvojboji výkonom 233 kg, v trhu 106 kg a v nadhode 127 kg.

Filip Pagáčik /WDK/ obsadil v U17 v HK do 89 kg v dvojboji 5. miesto výkonom 267 kg, v trhu 5. miesto výkonom 122 kg a 4. miesto v nadhode výkonom 145 kg.

Filip Horvát /DRU/ obsadil v U17 v HK +102 kg v dvojboji 7. miesto výkonom 238 kg, v trhu 8. miesto výkonom 105 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 133 kg.

ME Seniorov, Jerevan – Arménsko

Lucia Kršková v HK do 64 kg obsadila 17. miesto v dvojboji výkonom 186 kg, v trhu obsadila 18. miesto výkonom 84 kg a v nadhode obsadila 17. miesto výkonom 102 kg.

Natália Hušťavová v HK do 64 kg obsadila 15. miesto v dvojboji výkonom 190 kg, v trhu obsadila 19. miesto výkonom 83 kg a v nadhode obsadila 13. miesto výkonom 107 kg.

Sebastián Cabala v HK do 81 kg obsadil 10. miesto v dvojboji výkonom 316 kg, v trhu obsadil 7. miesto výkonom 143 kg a v nadhode obsadil 11. miesto výkonom 173 kg.

Karol Samko v HK do 89 kg obsadil 9. miesto dvojboji výkonom 323 kg, v trhu obsadil 12. miesto výkonom 135 kg a v nadhode obsadil 7. miesto výkonom 188 kg.

Nina Rondziková v HK do 76 kg obsadila 11. miesto v dvojboji výkonom 200 kg, v trhu obsadila 10. miesto výkonom 90 kg a v nadhode obsadila 11. miesto výkonom 110 kg.

Nikola Seničová v HK do 81 kg obsadila 12. miesto v dvojboji výkonom 210 kg, v trhu obsadila 12. miesto výkonom 94 kg a v nadhode obsadila 11. miesto výkonom 116 kg.

Radoslav Tatarčík v HK do 109 kg obsadil 9. miesto v trhu výkonom 163 kg. V dvojboji a v nadhode nebol klasifikovaný.

Lenka Žembová v HK do 87 kg obsadila 6. miesto v dvojboji výkonom 201 kg, v trhu obsadila 7. miesto výkonom 92 kg a v nadhode obsadila 7. miesto výkonom 109 kg.

Link na výsledky: Výsledky ME Yerevan