Vzdelávanie trénerov – OZNAM !!!

Vážení členovia, sympatizanti, široká verejnosť,

FTVŠ UK v spolupráci so SZV spúšťajú vzdelávanie trénerov vzpierania I. stupňa.

Celkovú agendu vzdelávania zabezpečuje FTVŠ UK s aktívnou účasťou lektorov zo SZV s gesciou špeciálnej časti vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou pre získanie trénerskej kvalifikácie je absolvovanie všeobecnej aj špeciálnej časti.

Pre záujemcov oznamujeme, že všeobecnú časť vzdelávania spúšťa FTVŠ UK už 24.03. – 26.03.2023 (prezenčne v Bratislave).

Všeobecné informácie nájdete na stránke:

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/

V prípade žiadosti o uznanie všeobecnej časti (resp. jej časti) a v prípade záujmu sa zúčastniť vzdelávania prosím kontaktujte zodpovednú osobu, referentku za ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK, p. V. Mrzenovú, formou e-mailu:  viktoria.mrzenova@uniba.sk.

Teším sa na vás, s pozdravom

Medzinárodný seminár trénerov 2022

Dňa 23.11.2022 Slovenský zväz vzpierania v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiadal pod záštitou Svetovej federácie vzpierania Medzinárodný seminár trénerov na tému uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. Členovia Komisie vzdelávania SZV na čele s Dr. Buzgóm a Dr. Olivom, pripravili v skutku zaujímavý a vydarený program. Darmo, seminára sa okrem kvalitných prednášajúcich zúčastnilo cca 200 poslucháčovi. Prednášajúci si okrem aktuálnych teoretických trendov vo vzpieraní mohli pozrieť aj rôzne praktické cvičenia. Zo seminára je spracovaná kniha abstraktov, kde si môžete v skratke prečítať čo jednotliví prednášajúci prezentovali a zdroje z ktorých čerpali. Kniha abstraktov je publikovaná nižšie.

Okrem prednášajúcich, Gaba a Viktora patrí vďaka celému organizačnému výboru seminára, Komisii vzdelávania SZV ako aj predsedníctvu SZV. Perličky na záver sú, že na seminári sa zúčastnili 4 predsedovia SZV Dr. Vavrovič, Dr. Mutafov, Štefánik a Ing. Chovanec. Druhá, že seminára sa zúčastnili až 5 členovia volených orgánov IWF. Viceprezidenti p. Atilla Ádamfi (HUN) a p. Petr Krol (CZE), člen komisie právnej p. Tomáš Chovanec, člen riadiacej komisie p. Vladimír Hudec a členka rodovej komisie Martina Baníková.