OZNAM – vzdelávanie trénerov – všeobecná časť – doplnenie

Súčasná ponuka na všeobecnú časť vzdelávania trénerov :

  • pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa – v termíne 12.-14. apríla 2024, prezenčne (uzávierka prihlasovania 2.4.2024),
  • pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa – v termíne 11.-13. októbra 2024, prezenčne (uzávierka prihlasovania 1.10.2024),
  • pre získanie kvalifikácie tréner II. a III. kvalifikačného stupňa – predbežne v novembri 2024

Termín podania prihlášky je do 15.03.2024. Prihlášku pošlite mailom predsedovi Komisie vzdelávania SZV p. Mgr. Gabrielovi Buzgóvi, PhD., len mailom na adresu gabriel.buzgo@uniba.sk.

Prihláška musí obsahovať na akú kvalifikáciu sa prihlasujete, Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, titul, bydlisko, email, telefónne číslo, doterajšie trénerské vzdelanie vo vzpieraní (číslo dokladu a pod.), ako aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie a organizáciu cez, ktorú sa prehlasujte resp. klub.

Po 15.03.2024 zozbierané prihlášky odovzdáme na FTVS UK a budeme Váš informovať na Vami uvedené kontaktné údaje.

Špeciálna časť trénerského kurzu je plánovaná na: (Spolupráca KV SZV a FTVŠ UK)

1. trieda – november 2024

2 a 3 trieda – december 2024