Súťažno-technická komisia

Súťažno-technická komisia

Členovia súťažno-technickej komisie

Ing. Michal Ikréni

Predseda komisie

Vladimír Hudec

Člen komisie

Rudolf Egrecký

Člen komisie

Ing. Mgr. Marek Štít

Člen komisie