Komentár k rozpisu súťaží – rozdelenie líg

Ako ste si už určite všimli, nakoľko sa do druhej ligy prihlásilo až 16 družstiev, bolo rozhodnuté, že sa vytvorí aj 3. liga, kde budú súťažiť novozvniknuté družstvá, resp. družstvá, ktoré chceli byť v 3 lige. Nakoľko sa však zväz, v rámci možností, snaží klubom šetriť financie, rozhodlo sa, že kluby 2. a 3. ligy budú v prvých dvoch kolách súťažiť spolu, podľa regionálneho rozdelenia a až vo finále budú súťažiť samostatne. Rozdelenie družstiev do 2. resp. 3 ligy je uvedené v Rozpise súťaží.

Rozdelenie družstiev 2./3. ligy podľa regiónov:

Západ/Juh: THU, VME „B“, PNM, TZV, SNR, ŠTU „B“ – 1. kolo bude v Hurbanove, 2. kolo vo Veľkom Mederi

Stred/Sever: BOB „A“, BOB „B“, WDK „C“, KNK „C“, GNM „A“, GNM „B“ – 1. kolo bude v Bobrove, 2. kolo v Dolnom Kubíne

Východ: MKE, RKE, DRU, IGP – 1. a aj 2. kolo bude v Košiciach

Finále 2. a 3. ligy bude zvlášť, organizovať ho budú kluby na prvom mieste, resp. určí STK SZV.

Rozdelenie družstiev mladších žiakov:

Západ/Juh: VME, PNM, THU, KTN, GNM

Sever: KNK „A“, KNK „B“, SRB, KNM, BOB „A“, BOB „B“, BOB „C“, BOB „D“

Rozdelenie družstiev starších žiakov:

Západ/Juh: HLO, VME, PNM „A,“ PNM „B“, KTN, MOL

Stred/Sever:: WDK, KNM, GNM „A“, GNM „B“, KNK, VPV 

Východ: DRU „A“, DRU „B“, BOB „A“, BOB „B“, BOB „C,“ BOB „D“

Rozdelenie družstiev dorastencov:

Západ/Juh: GNM, HLO, THU, PNM, ŠTU

Sever/východ: WDK, KNK „A“, KNK „B“, MK,E DRU, BOB

Rozdelenie družstiev ženskej ligy:

prvé kolo skupina Nové Mesto nad Váho: PNM, VME, GNM, SNR, KTN „A“, KTN „B“

prvé kolo skupina Košice: WDK, ŠTU, MKE, DRU, KNM

druhé kolo skupina Veľký Meder: VME, KNM, SNR, PNM, KTN „A“, KTN „B“

druhé kolo skupina Štúrovo: WDK, ŠTU, MKE, DRU, GNM