Zápis 1. zasadnutia VV, Bobrov, 15.01.2020

Zápis z 1. Zasadnutia VV, 15.01.2020 v Bobrove