Valné zhromaždenie SZV – 2022, Ružomberok, 3.4.2022