ME Seniorov, Jerevan – Arménsko

Lucia Kršková v HK do 64 kg obsadila 17. miesto v dvojboji výkonom 186 kg, v trhu obsadila 18. miesto výkonom 84 kg a v nadhode obsadila 17. miesto výkonom 102 kg.

Natália Hušťavová v HK do 64 kg obsadila 15. miesto v dvojboji výkonom 190 kg, v trhu obsadila 19. miesto výkonom 83 kg a v nadhode obsadila 13. miesto výkonom 107 kg.

Sebastián Cabala v HK do 81 kg obsadil 10. miesto v dvojboji výkonom 316 kg, v trhu obsadil 7. miesto výkonom 143 kg a v nadhode obsadil 11. miesto výkonom 173 kg.

Karol Samko v HK do 89 kg obsadil 9. miesto dvojboji výkonom 323 kg, v trhu obsadil 12. miesto výkonom 135 kg a v nadhode obsadil 7. miesto výkonom 188 kg.

Nina Rondziková v HK do 76 kg obsadila 11. miesto v dvojboji výkonom 200 kg, v trhu obsadila 10. miesto výkonom 90 kg a v nadhode obsadila 11. miesto výkonom 110 kg.

Nikola Seničová v HK do 81 kg obsadila 12. miesto v dvojboji výkonom 210 kg, v trhu obsadila 12. miesto výkonom 94 kg a v nadhode obsadila 11. miesto výkonom 116 kg.

Radoslav Tatarčík v HK do 109 kg obsadil 9. miesto v trhu výkonom 163 kg. V dvojboji a v nadhode nebol klasifikovaný.

Lenka Žembová v HK do 87 kg obsadila 6. miesto v dvojboji výkonom 201 kg, v trhu obsadila 7. miesto výkonom 92 kg a v nadhode obsadila 7. miesto výkonom 109 kg.

Link na výsledky: Výsledky ME Yerevan