ME U 15 a 17, Kišiňov, Moldavsko, 2023

Výsledky a ostatné dokumenty k ME U15 a 17 2023 tu:https://ewf.sport/2023/01/17/2023-european-youth-u15-championships-dates-changed/

Ľuboš Bajči (WDK) obsadil v U17 v HK do 49 kg v dvojboji 6. miesto výkonom 127 kg, v trhu 7. miesto výkonom 60 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 67 kg.

Linda Svrčková (KTN) v U15 v HK do 59 kg obsadila tri krát 8. miesto. V dvojboji výkonom 134 kg, v trhu 59 kg a v nadhode 75 kg.

Ráchel Závacka (MKE) v U15 v HK do 59 kg obsadila 4. miesto v dvojboji výkonom 148 kg, v trhu 4. miesto výkonom 72 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 76 kg. Počas súťaže vytvorila tri národné rekordy v trhu.

Dominik Jedinák (KNK) obsadil v U15 v HK do 67 kg kg v dvojboji 11. miesto výkonom 169 kg, v trhu 11. miesto výkonom 74 kg a 10. miesto v nadhode výkonom 95 kg.

Fábio Ján Jakubík (DRU) obsadil v U15 v HK do 67 kg kg v dvojboji 8. miesto výkonom 176 kg, v trhu 8. miesto výkonom 81 kg a 9. miesto v nadhode výkonom 95 kg.

Vivien Takácsová (THU) v U15 v HK do 76 kg obsadila 6. miesto v dvojboji výkonom 130 kg, v trhu 8. miesto výkonom 55 kg a 6. miesto v nadhode výkonom 75 kg.

Matej Cepko (HLO) obsadil v U17 v HK do 89 kg tri krát 8. miesto. V dvojboji výkonom 233 kg, v trhu 106 kg a v nadhode 127 kg.

Filip Pagáčik /WDK/ obsadil v U17 v HK do 89 kg v dvojboji 5. miesto výkonom 267 kg, v trhu 5. miesto výkonom 122 kg a 4. miesto v nadhode výkonom 145 kg.

Filip Horvát /DRU/ obsadil v U17 v HK +102 kg v dvojboji 7. miesto výkonom 238 kg, v trhu 8. miesto výkonom 105 kg a 7. miesto v nadhode výkonom 133 kg.