MS Seniorov, Rijád, Saudská Arábia, 2023

Natália Hušťavová /KNM/ v HK do 64 kg nebola klasifikovaná v trhu, v nadhode ani v dvojboji.

Nina Rondziková /LTN/ v HK do 76 kg obsadila 15. miesto v dvojboji výkonom 194 kg, v trhu obsadila 16. miesto výkonom 87 kg a v nadhode obsadila 18. miesto výkonom 107 kg.

Lenka Žembová /WDK/ v HK do 87 kg obsadila 12. miesto v dvojboji výkonom 202 kg, v trhu obsadila 13. miesto výkonom 90 kg a v nadhode obsadila 13. miesto výkonom 112 kg.

Nikola Seničová /MKE/ v HK do 87 kg obsadila 10. miesto v dvojboji výkonom 220 kg, v trhu obsadila 11. miesto výkonom 97 kg a v nadhode obsadila 10. miesto výkonom 123 kg.

Sebastián Cabala /KTN/ v HK do 81 kg obsadil 11. miesto v dvojboji výkonom 321 kg, v trhu obsadil 13. miesto výkonom 146 kg a v nadhode obsadil 16. miesto výkonom 175kg. Výkonom 321 kg ustanovil nový slovenský rekord v dvojboji.

Karol Samko /MKE/ v HK do 89 kg obsadil 35. miesto dvojboji výkonom 312 kg, v trhu obsadil 40. miesto výkonom 132 kg a v nadhode obsadil 30. miesto výkonom 180 kg.

Výsledková listina tu