ME U 15 a 17, Solún, Grécko, 2024

Lukáš Bomba /BOB/ v obsadil v U15 v HK do 49 kg v dvojboji 11. miesto výkonom 124 kg, v trhu 11. miesto výkonom 53 kg a 10. miesto v nadhode výkonom 71 kg.

Sebastián Borovský /DRU/ obsadil v HK do 55 kg tri krát 10. miesto. V dvojboji výkonom 161 kg, v trhu výkonom 74 kg a v nadhode výkonom 87 kg. Sebastián vytvoril počas súťaže Slovenský rekord v trhu výkonom 74 kg v HK do 55 kg v U 15.

Tomáš Kolpaský /MKE/ obsadil v U15 v HK do 61 kg v dvojboji 12. miesto výkonom 171 kg, v trhu 9. miesto výkonom 80 kg a 12. miesto v nadhode výkonom 91 kg. Tomáš vytvoril počas súťaže dva Slovenské rekordy v trhu výkonom 78 a 80 kg v HK do 61 kg v U 15.

Ľubomír Bajči /WDK/ obsadil v U17 v HK do 55 kg tri krát 11. miesto. V dvojboji výkonom 147 kg, v trhu výkonom 64 kg a v nadhode výkonom 83 kg.

Linda Svrčková /KTN/ obsadila v U15 v HK do 64 kg v dvojboji 4. miesto výkonom 153 kg, v trhu 6. miesto výkonom 66 kg a vynikajúce 3. miesto v nadhode výkonom 87 kg, čo je aj nový Slovenský rekord v nadhode.

Jozef Filípek /KNK/ obsadil v HK do 73 kg tri krát 11. miesto. V dvojboji výkonom 191 kg, v trhu výkonom 84 kg a v nadhode výkonom 107 kg. Jozef vytvoril počas súťaže Slovenský rekord v nadhode výkonom 107 kg v HK do 73 kg v U 15.

Ráchel Závacka /MKE/ v U17 v HK do 64 kg obsadila 10. miesto v dvojboji výkonom 156 kg, v trhu 13. miesto výkonom 69 kg a 11. miesto v nadhode výkonom 87 kg.

Vivien Takácsová /THU/ v U17 v HK do 81 kg obsadila 6. miesto v dvojboji výkonom 166 kg, v trhu 7. miesto výkonom 73 kg a 5. miesto v nadhode výkonom 93 kg.

Matej Cepko /HLO/ obsadil v U17 v HK do 89 kg v dvojboji 10. miesto výkonom 242 kg, v trhu 7. miesto výkonom 115 kg a 11. miesto v nadhode výkonom 127 kg.

Dávid Jakubec /KNK/ obsadil v U17 v HK do 96 kg tri krát 10. miesto. V dvojboji výkonom 232 kg, v trhu výkonom 106 kg a v nadhode 126 kg.

Filip Horvát /DRU/ obsadil v U17 v HK +102 kg tri krát 10. miesto. V dvojboji výkonom 249 kg, v trhu výkonom 111 kg a v nadhode 138 kg.

Výsledky U17

Výsledky U15